11 იანვარი, 2024 BTA

საგამოცდო სივრცე

 

თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

სწავლის შედეგი 1.თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში; აღმზრდელი; დაწყება

სწავლის შედეგი 2.თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში; აღმზრდელი, დაწყება

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში