ჩვენს შესახებ

საგამოცდო სივრცე - საჩხერე

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ISO 9001

საგამოცდო სივრცე

სტუდენტური თვითმმართველობა

მიღება

ვაკანსია

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში მიმდინარე ვაკანსიები

რექტორი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის შესახებ

რექტორის მისალმება

თქვენ მიერ არჩეული ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს განათლებისა და სწავლების მაღალ ხარისხს, ასევე თითოეული სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანს – აკადემიურ თავისუფლებას

საგამოცდო სივრცე

აპლიკანტების საყურადღებოდ

დიპლომის ნიმუში

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში