ადმინისტრაცია

ჩვენი გუნდი

სოფიო მაჭარაშვილი
კოლეჯის დირექტორი
ალინა კუპრავა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ნინო თამაზაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
დარეჯან გულაზიანი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის მენეჯერი
ირინე მაჭარაშვილი
საქმისწარმოების მენეჯერი
მარიამ ხრიკული
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
მარიამ სეფაშვილი
სასერთიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი
ეკა ცივქარაშვილი
სასწავლო პროცესის სპეციალისტი
თინა შელია
სასწავლო პროცესის სპეციალისტი
მაია პაპიძე
რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
ზურაბ დოღაძე
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სპეციალისტი
ნუგზარ ციხელაშვილი
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში