6 იანვარი, 2024 BTA

Enroll

აპლიკანტების საყურადღებოდ!!!

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია იწარმოებს ვებ გვერდზე

რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 მაისიდან - 10 სექტემბრის ჩათვლით

წინასწარი რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიმდინარეობს აქ

მშენებლობის მწარმოებელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის მწარმოებელი (კონსტრუქციების მოწყობა)

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.28

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.28

ელექტროობა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

ელექტროობა

პროგრამის განხორციელების ადგილი:

ქ.თბილისი წერონისის ქ. 208, ც. დადიანის ქ. 28

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

სწავლის საფასური : უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით.

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი წერონისის ქ. 208, ქ.საჩხერე ივ.გომართელის 14ვ.

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

სწავლის საფასური: უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით.

საბაჟო საქმე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საბაჟო  საქმე

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს

სწავლის საფასური: უფასო,  ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

საოფისე საქმე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საოფისე საქმე  საქმე

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს,

სწავლის საფასური: 2000 ლარი;

ვებტექნოლოგიები (არაინტეგრირებული)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებტექნოლოგიები (არაინტეგრირებული);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 1  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: პროგრამა სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება ღირებულების - 85%, ხოლო პროფესიული სტუდენტი იხდის 500 ლარს.

ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;

სწავლის ხანგრძლივობა: 3  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

საექთნო განათლება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საექთნო განათლება;

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208; ქ. საჩხერე ივ.გომართელის 14ვ.

სწავლის ხანგრძლივობა: 3  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

აღმზრდელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: აღმზრდელი

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208; ქ. საჩხერე ივ.გომართელის 14ვ.

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები;

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208;

სწავლის ხანგრძლივობა: 2  წელი;

სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს;

სწავლის საფასური: ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

 

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში